TCC Quintosole
Via Quintosole 42/23 20141 Milano
+0 02 57602***
centro sportivo composto da 6 campi a 5 di nuova generazione polivalenti in erba sintetica coperti, 2 campi a 7 in erba sintetica scoperti, 15 spogliatoi segreteria
Sports disponibles
- Foot à 5
- Foot à 7
- Foot à 11
- Tennis à 1
- Foot à 10
- Tennis à 2
- Foot à 5
- Foot à 8
- Foot à 9
463 Matchs joués
189797 Joueurs dans ta région
1005 Joueurs
83 Followers